Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 13 czerwca 2017

CDPROJEKT CDR GPW Wypłata dywidendy 1,05 zł na akcję.
ASSECOSEE ASE GPW NWZA ws. zmiany statutu oraz określenia zasad wynagradzania członków RN.
CASPAR CSR GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od 01.01.2016 roku do 31.12.2016 roku, dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
CIGAMES CIG GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu mWIG40.
CITYSERV CTS GPW Wypłata dywidendy 0,62 euro na akcję.
CNT CNT GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2016.
DREWEX DRE GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
DROZAPOL DPL GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2016 rok.
ELEKTROTI ELT GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,35 zł na akcję.
EUROTAX ETX NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,62 zł na akcję.
EUROTEL ETL GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,90 zł na akcję.
GCINVEST GCI NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2016 rok.
GKSKAT GKS NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za okres od 01.01.2016 do 31.12.2016.
IGORIA IGT NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2016.
INPRO INP GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,25 zł na akcję.
LENA LEN GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję.
MAXCOM MXC GPW Zakończenie procesu budowania księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
MEGARON MEG GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2016 rok.
MINOX MNX NC Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
MORIZON MZN GPW Rozpoczęcie procesu budowy księgi popytu na akcje serii H oraz przyjmowania zapisów i wpłat w transzy inwestorów indywidualnych.
ORZLOPONY ORL NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2016 oraz dalszego istnienia spółki.
PCCEXOL PCX GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2016.
PELION PEL GPW Dzień wykupu akcji spółki przez Korporacja Inwestycyjna Polskiej Farmacji sp. z o. o. po cenie 59,04 zł za akcję.
POLNA PLA GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 19,92 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez pana Zbigniewa Jakubasa.
PRAGMAINK PRI GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2016.
SEKA SEA NC Początek zapisów na sprzedaż akcji po 7,01 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez pana Macieja Sekundę oraz pana Michała Sekundę.
TRANSPOL TRN GPW Rozpoczęcie procesu budowania księgi popytu na akcje serii I.
UNIBEP UNI GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2016.
UNIWHEELS UNW GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów mWIG40 oraz WIG.