Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 18 marca 2014

CDPROJEKT CDR GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
TAURONPE TPE GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
ACTION ACT GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję w ramach subskrypcji prywatnej akcji zwykłych na okaziciela serii D z wyłączeniem prawa poboru, dematerializacji akcji serii D i praw do akcji serii D, ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu na GPW oraz zmiany statutu.
ELKOP EKP GPW Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
ERG ERG GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
FHDOM FHD NC NWZA ws. zmiany uchwał nr 3 i 4 z dnia 17.07.2012r oraz zmiany statutu.
HOLLYWOOD HLD GPW Debiut spółki na NC. Pierwszy dzień notowania 800.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
IFCAPITAL IFC GPW Scalenie akcji w stosunku 6:1.
MAKARONPL MAK GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
MCI MCI GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
MIRACULUM MIR GPW NWZA ws. scalenia akcji, podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
MOBRUK MBR NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
NEUCA NEU GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
PLASTBOX PLX GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
REINO RNC GPW Scalenie akcji w stosunku 8:1.
STOPKLA STK NC Publikacja raportu za 2013 rok.
Adobe Systems ADBE.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
Antofagasta ANTO.UK LSE przed sesją Publikacja wstępnego raportu za 2013 rok.
Oracle ORCL.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2013/2014.