Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 26 sierpnia 2013

ASSECOPOL ACP GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
CDPROJEKT CDR GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
KETY KTY GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 750 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
ALFASTAR ALF NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
BAHOLDING BAH GPW NWZA ws. ustalenia liczby członków zarządu oraz powołania członków zarządu.
BIPROMET BPM GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
BNPPPL BNP GPW NWZA ws. zmian w statucie.
CIGAMES CIG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
COMPREMUM CPR GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
EMPERIA GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
LOYD LYD NC NWZA ws. zmiany statutu, zmiany w składzie RN oraz dalszego istnienia spółki.
MEDIATEL MTL GPW Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.
MFOOD MFD NC Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
MIRBUD MRB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
OEX OEX GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
PSWCAPITA PCA NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2011 rok oraz podziału zysku za 2012 rok.
ROVITA ROV NC NWZA ws. zmiany statutu oraz zmiany w składzie RN.
SFKPOLKAP SFK NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
SOLAR SOL GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,21 zł na akcję.
UNIBEP UNI GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.