Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 22 marca 2018

CDPROJEKT CDR GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2017 rok.
CYFRPLSAT CPS GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2017 rok.
B3SYSTEM B3S GPW Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW.
BENEFIT BFT GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2017 rok.
BUDIMEX BDX GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2017 rok.
COGNOR COG GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
GOBARTO GOB GPW Publikacja raportu za 2017 rok.
HANDLOWY BHW GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2017 rok.
K2INTERNT K2I GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2017 rok.
KINOPOL KPL GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2017 rok.
KRKA KRK GPW Publikacja wstępnego raportu za 2017 rok.
MAXCOM MXC GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2017 rok.
MOBRUK MBR NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2017 rok.
PANOVA NVA GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2017 rok.
REMAK RMK GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.
SANTANDER SAN GPW ZWZA
SESCOM SES GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
TERMO2PWR T2P NC NWZA ws. zmian w składzie RN oraz wyboru biegłego rewidenta do wykonania badania sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017.
VANTAGE VTG GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,13 zł na akcję.
WDX WDX GPW NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji oraz wycofania akcji z obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
Nike NKE.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2017/2018.