Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 27 marca 2019

CDPROJEKT CDR GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2018 rok.
11BIT 11B GPW Publikacja raportu za 2018 rok.
BUMECH BMC GPW Dzień referencyjny w procesie scalenia akcji.
GRUPAREC GRC NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisj nowych akcji serii F, z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
INDATA IDT GPW Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku z upływem terminu 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości.
LOKUM LKD GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
MEDGALIC MGC NC NWZA ws. wyboru nowej RN oraz zmiany statutu.
MLSYSTEM MLS GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
ORIONINV ORN GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2018 rok.
ROOFRENOV RRH NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego, z wyłączeniem prawa poboru, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
SESCOM SES GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od dnia 1 października 2017 roku do dnia 30 września 2018 roku.
STELMET STL GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r.
SUWARY SUW GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy obejmujący okres od 01.10.2017 r. do 30.09.2018 r.