Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 14 czerwca 2024

CDPROJEKT CDR GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2023.
ASBIS ASB GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 USD na akcję.
ATENDE ATD GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2023.
CREEPYJAR CRJ GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 roku.
DEVELIA DVL GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.
EKOPOL EGH NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
ENELMED ENE GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2023.
INDOS INS NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,39 zł na akcję.
JRHOLDING JRH NC Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.870.392 akcji serii G oraz 1.400.000 akcji serii H.
MEXPOLSKA MEX GPW Wypłata dywidendy 0,27 zł na akcję.
MIRACULUM MIR GPW ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty za rok obrotowy 2023.
MPLVERBUM VER NC Publikacja raportu za VI kwartał roku 2023/2024.
ODLEWNIE ODL GPW Wypłata dywidendy 0,50 zł na akcję.
ORZLOPONY ORL NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2023.
PHOTON PEN GPW ZWZA
ROBINSON RBS NC Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2023/2024.
TAXNET TXN NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2023 oraz użycia części kapitału zapasowego.
URTESTE URT GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2023 oraz pokrycia strat z lat 2021 i 2020.
WITTCHEN WTN GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 75.694 akcji zwykłych na okaziciela serii E.