Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 18 kwietnia 2023

CDPROJEKT CDR GPW NWZA ws. uchylenia uchwały nr 6 NWZ z 20 grudnia 2022 r., wprowadzenia Programu Motywacyjnego A na lata obrotowe 2023-2027, wprowadzenia Programu Motywacyjnego B na lata obrotowe 2023-2027, emisji warrantów subskrypcyjnych z pozbawieniem prawa poboru, umorzenia akcji własnych spółki oraz obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu.
ALUMETAL AML GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2022, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
ASSECOPOL ACP GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
AUTOPARTN APR GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
BORYSZEW BRS GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
BUMECH BMC GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
CAPITAL CPA GPW Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
ENERGOINS ENI GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
ERG ERG GPW Publikacja raportu za 2022 rok.
MABION MAB GPW Publikacja raportu za 2022 rok.
MANGATA MGT GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2022 rok.
NETWISE NTW NC NWZA ws. wycofania akcji spółki z obrotu na NC.
ONESANO ONO GPW Publikacja raportu za 2022 rok.
REDAN RDN GPW Publikacja raportu za 2022 rok.
STARWARD STA NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2022 r.
VIGOPHOTN VGO GPW Publikacja raportu za 2022 rok.
Bank of America BAC.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
BNY Mellon BK.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
Goldman Sachs GS.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
Johnson & Johnson JNJ.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
Netflix NFLX.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.