Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 28 lutego 2023

CDPROJEKT CDR GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 32.000 akcji zwykłych na okaziciela serii M
AILLERON ALL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2022 roku.
APATOR APT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2022 roku.
APATOR APT GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 1.100 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
BETACOM BCM GPW Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2022/2023.
CHERRY CHP NC Publikacja raportu za 2022 rok.
EDINVEST EDI GPW NWZA ws. zmiany statutu, zmian w składzie RN oraz określenia wysokości wynagrodzenia członków RN.
EMONT ELM NC NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie przez spółkę umowy pożyczki z członkiem RN, dochodzenia roszczeń o naprawienie szkód wyrządzonych spółce przy sprawowaniu zarządu i nadzoru przez byłych członków zarządu oraz byłych członków RN, zmiany uchwały nr 7 NWZ z 29 sierpnia 2022, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D z zachowaniem prawa poboru, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej, zmiany statutu oraz zatwierdzenia powołania członka RN.
FORTE FTE GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2022 roku.
GAMEOPS GOP GPW Publikacja raportu za 2022 rok.
HARPER HRP GPW Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2022 kończący się 31.12.2022 r.
HYDROTOR HDR GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2022 roku.
MPAY MPY NC NWZA ws. zmian w składzie RN.
PCFGROUP PCF GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych serii F, pozbawienia prawa poboru wszystkich akcji serii F, oraz zmiany statutu.
PREFAGRP PFG NC Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii D.
STALPROD STP GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2022 roku.
SUWARY SUW GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu na przedsiębiorstwie.
SYNEKTIK SNT GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,60 zł na akcję.
TEXT TXT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2022/2023.
VIATRON VIA NC Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
ZREMB ZRE GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych, pozbawienia prawa poboru, zmian w statucie oraz zmian w składzie RN.
Bayer BAY.DE Euronext Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.
Target TGT.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2022 roku.