Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 14 października 2010

CDPROJEKT CDR GPW NWZA
ABAK ABK NC Debiut spółki na NC.
ACE ACE GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,05 euro na akcję.
CARLSON CAI NC NWZA
FONECO FNE NC Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii C.
GPW GPW GPW Złożenie wniosku do KNF o zatwierdzenie aneksu do prospektu zawierającego informację na temat ceny maksymalnej.
INVISTA INV GPW Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, D i E.
IVMX IMX GPW NWZA ws. zmian w składzie rady nadzorczej oraz zmian w statucie.
MANYDEV MAN GPW Pierwszy dzień notowań na GPW praw poboru akcji serii E.
ORZLOPONY ORL NC Zakończenie zapisów na akcje serii D.
PRAGMAFA PRF GPW NWZA
ROBYG ROB GPW Początek budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
WOLAINFO WIN GPW Dzień wykupu akcji spółki przez Devoteam S.A., po cenie 3,70 zł za akcję.
Advanced Micro Devices AMD.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał 2010 roku (prog. EPS 0,04$).
Alphabet (Google) GOOGL.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał 2010 roku (prog. EPS 6,68$).