Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 17 grudnia 2010

CDPROJEKT CDR GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
CYFRPLSAT CPS GPW NWZA ws. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru oraz wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
TAURONPE TPE GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks mWIG40, wchodząc jednocześnie w skład indeksu WIG20.
4FUNMEDIA 4FM GPW Ostatni dzień notowań na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii D.
ABCDATA ABC GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
ATLANTIS ATS GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80.
ATM ATM GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80.
BIOTON BIO GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks WIG20, wchodząc jednocześnie w skład indeksu mWIG40.
CCENERGY CCE GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
CIECH CIE GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks mWIG40, wchodząc jednocześnie w skład indeksu sWIG80.
CIGAMES CIG GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
EDINVEST EDI GPW Ostatni dzień notowań na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.
ELSTAROIL ELS GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80.
EUCO EUC GPW Zakończenie zapisów w transzy dużych inwestorów
GLOBCITYHD GCH GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80, wchodząc jednocześnie w skład indeksu mWIG40.
HUTMEN HTM GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80.
IZOSTAL IZS GPW Początek budowy księgi popytu.
KBDOM KBD GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
KRUSZWICA KSW GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
LARK LRK GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80.
NETIA NET GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 34 046 akcji zwykłych na okaziciela serii K.
ORCOGROUP OPG GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80.
OTMUCHOW OTM GPW NWZA ws. sporządzania, począwszy od dnia 01.01.2010 roku, sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości.
SOHODEV SHD GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści indeks sWIG80.
SPAC1 SP1 NC Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii E.
TMSBROKER TMS NC Początek budowy księgi popytu.
TUEUROPA ERP GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.