Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 22 kwietnia 2021

CDPROJEKT CDR GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
APLISENS APN GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2020 rok.
AQUABB AQU NC Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
ASMGROUP ASM GPW NWZA ws. ewentualnego określenia liczby członków RN nowej kadencji odmiennie od liczby członków RN poprzedniej kadencji, dokonania wyboru członków RN w drodze głosowania oddzielnymi grupami oraz delegowania tak wybranych członków do indywidualnego nadzoru, uzupełniającego powołania członków RN, ustalenia wysokości osobnego wynagrodzenia członków RN delegowanych do stałego indywidualnego wykonywania czynności nadzorczych.
CIECH CIE GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
DEBICA DBC GPW Publikacja raportu za 2020 rok.
GAMIVO GMV NC Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania 1.000.000 akcji serii A i 7.500 akcji serii B.
H4F H4F NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2020 r.
IMPEL IPL GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
K2HOLDING K2H GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
MENNICA MNC GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
ORZBIALY OBL GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
PANOVA NVA GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
PARTNER PRN NC Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
PEKABEX PBX GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
PEMANAGER PEM GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
POLWAX PWX GPW Publikacja raportu za 2020 rok.
ROBINSON RBS NC ZWZA ws. m. in. podziału zysku za poprzedni rok obrotowy.
SKOTAN SKT GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2020 rok.
VERBICOM VRB NC Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje w transzy inwestorów instytucjonalnych.
ZYWIEC ZWC GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 16 zł na akcję.
AT&T T.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
Intel INTC.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
Mattel MAT.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
Orange ORA.FR Euronext Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.