Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 8 kwietnia 2020

CDPROJEKT CDR GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
GRUPAAZOTY ATT GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
ADVERTIGO AVE NC NWZA ws. wyrażenia zgody na sprzedaż zorganizowanej części przedsiębiorstwa Portalu Graczy PPE.pl.
BLUMERANG BLU NC NWZA ws. odwołania i powołania nowego członka RN, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E w drodze subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
ELKOP EKP GPW Publikacja raportu za 2019 rok.
GETBACK GBK GPW NWZA ws. wyrażenia zgody następczej na ustanowienie zastawu rejestrowego na aktywach spółki.
MABION MAB GPW Publikacja raportu za 2019 rok.
MAKARONPL MAK GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
MEDCAMP MDP NC NWZA ws. odwołania i powołania nowego członka RN, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii C w drodze subskrypcji prywatnej oraz zmiany statutu.
NOVAVISGR NVG GPW Publikacja raportu za 2019 rok.
POLICE PCE GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
POLNORD PND GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
PULAWY ZAP GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
RAFAMET RAF GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
TRANSPOL TRN GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2019 rok.
TRANSPOL TRN GPW NWZA ws. zmiany uchwały Walnego Zgromadzenia nr 5 z 18 marca 2019 roku w sprawie przyjęcia programu nabywania akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na potrzeby takiego programu.
Tesco TSCO.UK LSE Publikacja raportu za rok obrotowy 2019/2020.