Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 24 czerwca 2015

ORANGEPL OPL GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.
PGE PGE GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2014 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy oraz pokrycia strat z lat ubiegłych.
08OCTAVA 08N GPW po sesji ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2014.
AEDES AED NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
BGSENERGY BGS NC ZWZA
BLACKPOIN BPN NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2014.
BPX BPX NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
BRAS BSA NC Dzień pierwszego notowania na NC 619.264 akcji serii K, 601.137 akcji serii L, 3.179.599 akcji serii Ł, 8.300.000 akcji serii N.
BRASTER BRA GPW Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 1.425.000 akcji serii A, 1.047.291 akcji serii B, 30.000 akcji serii C, 500.000 akcji serii E, 2.600.000 akcji serii F. Wykluczenie z obrotu na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A, B, C i E.
CASPAR CSR GPW Wypłata dywidendy 0,61 zł na akcję.
CCC CCC GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014 i wypłaty dywidendy, zmiany uchwały nr 6 NWZA z 19 grudnia 2012 w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego oraz emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy w odniesieniu do akcji emitowanych w ramach kapitału warunkowego i warrantów subskrypcyjnych oraz zmiany statutu.
CNT CNT GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,45 zł na akcję.
COMARCH CMR GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 01.01.2014 - 31.12.2014.
FARMACOL FCL GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku wypracowanego w 2014 roku.
GENRG GNG NC Zakończenie zapisów na akcje serii C.
GIGROUP GIG GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,16 zł na akcję.
HARPER HRP GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy trwający od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r., rozszerzenia przedmiotu działalności spółki i zmiany statutu.
KCI KCI GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2014 oraz pokrycia straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym JUPITER S.A. za rok 2014.
KLEPSYDRA KLE NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2014.
LARQ LRQ GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
LIBERTY LTG NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2014 oraz połączenia (scalenia) akcji.
MABION MAB GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
MAGNIFICO MGF NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2014 r.
MERCATOR MRC GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014 i wypłaty dywidendy.
MIDAS MDS GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2014 rok.
MODECOM MOD NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku.
MYSLAW MYS NC Publikacja skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
NANOTEL NAN NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2014.
PLATIGE PLI NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014 oraz udzielenia zgody na zwiększenie sumy zabezpieczenia hipoteki na nieruchomościach należących do spółki.
POLMED POM GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,06 zł na akcję.
RADPOL RDL GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku oraz przeznaczenia części kapitału zapasowego na wypłatę dywidendy.
RAEN RAE GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku.
RONSON RON GPW ZWZA
ROVITA ROV NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2014.
SYNTHOS SNS GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2014 rok i wypłaty dywidendy.
URSUS URS GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2014.
VIVID VVD GPW Początek przyjmowania deklaracji nabycia w ramach budowy księgi popytu na akcje serii D.
VOXEL VOX NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wykazanego w sprawozdaniu finansowym za rok obrotowy 2014.
WBAY WBY NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2014 rok.
WDX WDX GPW NWZA ws. zmian w statucie oraz ustalenia wynagrodzenia dla członków RN.
WIERZYCL WRL NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2014 rok.
XSYSTEM XSM NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2014.
Bed Bath & Beyond BBBY.US NYSE Publikacja raportu za I kwartał 2015 roku.