Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 27 czerwca 2014

11BIT 11B GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2013 rok, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii F z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
ADMIRAL ADM NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
AILLERON ALL GPW NWZA ws. m.in. podwyższenia kapitału zakładowego w związku z emisją akcji premiowych z wyłączeniem prawa poboru, ubiegania się o ich wprowadzenie do obrotu na NC lub GPW, wprowadzenia na GPW akcji imiennych serii A, połączenia z Memor Technologies sp. z o.o. i Temisto Prim S.A. oraz zmiany statutu.
AITON AIT NC Wypłata dywidendy 0,09 zł na akcję.
AKCEPTFIN AFC NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku netto za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
ALKAL ALK NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013 rok, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
ALMA ALM GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
ALTA AAT GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za 2013r, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu oraz zmiany statutu.
ALTUS ALI GPW Początek przyjmowania zapisów na akcje serii F w transzy instytucjonalnej.
ARTEFE NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok, udzielenia absolutorium członkom organów spółki oraz zmiany statutu.
ASMGROUP ASM GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
ASSETUS ASS NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty albo przeznaczenia zysku za rok 2013, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D z zachowaniem prawa poboru, wprowadzenia akcji serii D do obrotu na NC oraz zmiany statutu.
BETOMAX BTX NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
BIOMASS BEP NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
BLOOBER BLO NC Publikacja skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
CCC CCC GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
CEZ CEZ GPW ZWZA
CNT CNT GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,35 zł na akcję.
DASE DFG NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za rok 2013, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii G i H w drodze subskrypcji prywatnej z wyłączeniem prawa poboru oraz wprowadzenia akcji serii G i H do obrotu na NC.
DOMDEV DOM GPW Wypłata dywidendy 2,20 zł na akcję.
DRUKPAK DRU NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku netto za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
ELEKTROTI ELT GPW Wypłata dywidendy 0,75 zł na akcję.
ESSYSTEM ESS GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.
EUROTAX ETX NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
FERRO FRO GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,00 zł na akcję.
FOTA FOT GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013 rok oraz zmiany statutu.
GIGROUP GIG GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok, emisji w drodze subskrypcji prywatnej imiennych warrantów subskrypcyjnych serii C, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii R z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
GRUPAREC GRC NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
HERKULES HRS GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz uchylenia uchwał 3/2013 i 6/2013 z 20.12.2013r.
IAI IAI NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.
IAP IAP NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
IMS IMS GPW Wypłata dywidendy 0,04 zł na akcję.
INTROL INL GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,38 zł na akcję.
JANTAR JAN NC Publikacja raportu za 2013 rok.
LASERMED LSR NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013 rok, scalenia akcji, dalszego istnienia spółki oraz zmiany statutu.
LIBET LBT GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, zagospodarowania zysku za 2013 rok, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu oraz zmiany statutu.
LOKATYBUD LBD NC Publikacja skonsolidowanego raportu za 2013 rok.
LUBAWA LBW GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia ujemnego wyniku netto za rok obrotowy 2013, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu oraz zmiany statutu.
M4B M4B NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013 rok, anulowania uchwał z poprzedniego NWZA z dnia 12.02.2014 oraz zmian w składzie RN.
MEDARD MRD NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
MEDICALG MDG GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku netto za 2013 rok, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
MFOOD MFD NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013 rok, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
MILISYS MLM NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
MOVGAMVR MVR NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013 rok, emisji warrantów subskrypcyjnych z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji nowej serii z pozbawieniem prawa poboru, wprowadzenia akcji nowej serii do obrotu na rynku NC oraz zmiany statutu.
NTTSYSTEM NTT GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku netto za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
OPENNET OPE NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz zmian w składzie RN
OPENNET OPE NC Publikacja raportu za 2013 rok.
OPTEAM OPM GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,11 zł na akcję.
ORBIS ORB GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
ORZLOPONY ORL NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013 rok, dalszego istnienia spółki, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
PAGED PGD GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
PEMUG PMG GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz zmian w składzie RN.
PFH PFH NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013 oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
PHARMENA PHR GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,11 zł na akcję.
POLCOLORIT PLT GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013 rok, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
PREFABET PBB NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku netto za 2013r, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu oraz zmian w składzie RN.
PROTEKTOR PRT GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty lub podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
RAWLPLUG RWL GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
REGNON REG GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty netto za 2013 rok, dalszego istnienia spółki, uchwalenia kapitału docelowego oraz zmiany statutu.
ROVITA ROV NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013 rok, dalszego istnienia spółki oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
SCOPAK SCO GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
SEKO SEK GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,32 zł na akcję.
SLEEPZAG SLZ GPW ZWZA
SLR SLR NC Publikacja raportu za 2013 rok.
SOLAR SOL GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, rozporządzenia zyskiem netto za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
STOPKLA STK NC Przydział akcji serii D.
SYNKRET SYN NC Publikacja raportu za 2013 rok.
TORPOL TOR GPW Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii A i B w transzy inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych.
TOYA TOA GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 133.835 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
TRAVELPL TVL GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za rok 2013, zmiany uchwały nr 20/ZWZA/10 z dnia 23.06.2010r oraz zmiany statutu.
TWIGONET TWI NC ZWZA
UNIMOT UNT NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
UNIVERSE UNV NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku netto za 2013 rok, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
VRFACTORY VRF NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013 rok oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
WBAY WBY NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty lub przeznaczenia zysku za rok 2013 oraz wyboru członków RN.
WESTREAL WRE NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu oraz powołania członków RN.
WIKANA WIK GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013 rok, uchylenia uchwał nr 18, 19, 20, 21 WZA z 21.06.2011r oraz zmiany statutu.
ZAMET ZMT GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013 rok, zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.