Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 14 czerwca 2023

LPP LPP GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2023/2024.
ARCTIC ATC GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,70 zł na akcję.
ATAL 1AT GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok 2022.
BIOFACTOR BFC NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję.
BIOMAXIMA BMX GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto osiągniętego w roku obrotowym 2022.
CCC CCC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
COMPERIA CPL GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2022.
DOMDEV DOM GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 50.000 akcji serii AG, 50.000 akcji serii AH, 50.000 akcji serii AI.
DUALITY DUA NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2022.
IFIRMA IFI GPW Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za I kwartał 2023 w wysokości 0,30 zł na akcję.
LOKUM LKD GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia części zysku za rok 2022 na wypłat dywidendy dla akcjonariuszy oraz wyznaczenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
MPLVERBUM VER NC Publikacja raportu za IV kwartał roku 2022/2023.
NOVITA NVT GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2022 i wypłaty dywidendy.
ODLEWNIE ODL GPW Wypłata dywidendy 0,50 zł na akcję.
OPTIGIS OPI NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2022 r.
ORZLOPONY ORL NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2022.
OTMUCHOW OTM GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w roku obrotowym 2022.
PANOVA NVA GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2022 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
PEKABEX PBX GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2022 i wypłaty dywidendy.
POLIMEXMS PXM GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2022.
PROCHEM PRM GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2022.
ROBINSON RBS NC Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2022/2023.
RYVU RVU GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2022.
SECOGROUP SWG GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
SONEL SON GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,60 zł na akcję.
SYGNITY SGN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2022/2023.
TOWERINV TOW GPW ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty powstałej w 2022 roku.
TSGAMES TEN GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2022.
WITTCHEN WTN GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,33 zł na akcję.
WODKAN WOD NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2022.