Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 16 czerwca 2011

CCC CCC GPW WZA
APS APS NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,06 zł na akcję.
AQUABB AQU NC WZA
BLIRT BLR NC WZA
BORYSZEW BRS GPW Pierwszy dzień notowań na GPW praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii G.
CENTKLIMA CKL GPW Wypłata dywidendy 0,25 zł na akcję.
DEKTRA DKR NC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
DRUKPAK DRU NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,19 zł na akcję.
DYWILAN DYW NC WZA
EGB EGB NC WZA
ESOTIQ EAH GPW Debiut spółki na NC.
FMG FMG GPW WZA
GENERGY GNR NC WZA
GREMPCO GRM NC WZA
HANDLOWY BHW GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 5,72 zł na akcję.
HORNIGOLD HRL NC Ostatni dzień notowań na NC praw do akcji zwykłych na okaziciela serii C.
INPRO INP GPW WZA
INTERNITY INT NC WZA
KERDOS KRS GPW WZA
LUG LUG NC WZA
MEDCAMP MDP NC WZA
ORBIS ORB GPW WZA
PATENTUS PAT GPW WZA
ROVESE RSE GPW WZA
SECOGROUP SWG GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
TALEX TLX GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,50 zł na akcję.
TRITON TRI GPW WZA
ULMA ULM GPW WZA
WADEX WAX GPW WZA
WDX WDX GPW WZA
BlackBerry Limited BBRY.US NYSE Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2011/2012.