Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 10 maja 2011

KRUK KRU GPW Debiut spółki na GPW.
PKOBP PKO GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
AERFINANC AER NC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
ALKAL ALK NC Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
ASSECOSLO ACS GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,22 euro na akcję.
ATLANTIS ATS GPW NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i in. oraz zmiany statutu.
BNPPL GPW WZA
BOGDANKA LWB GPW WZA
BUDOSTAL5 BL5 NC Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
CALESCO CLS NC Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
CCC CCC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
CEDC CDC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
CEZ CEZ GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
COMPREMUM CPR GPW Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
CWPE CWP NC Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii B.
DROZAPOL DPL GPW Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
DUON DUO GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
EKOEXPORT EEX GPW Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
EKOPOL EGH NC Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
EMUZYKA EMU NC Publikacja raportu za 2010 rok.
GENERGY GNR NC Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
GPW GPW GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
GREMINWES GIW GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
GREMPCO GRM NC Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
HONEYPAY HPG NC Publikacja raportu na 2010 rok.
HUTMEN HTM GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
ICECODE ICG NC Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii C.
IPOPEMA IPE GPW Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
IVMX IMX GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
LUG LUG NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
MAKORA MRA NC Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
MANGATA MGT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
MIDAS MDS GPW Pierwszy dzień notowania praw poboru akcji serii C.
MINOX MNX NC Debiut spółki na NC.
MORIZON MZN GPW Publikacja raportu za 2010 rok.
NOTORIA NTS NC WZA
ORBIS ORB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
PANOVA NVA GPW WZA
PEPEES PPS GPW WZA
PEPEES PPS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
PJPMAKRUM PJP GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I kwartał 2011 roku.
POLICE PCE GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
QUMAK QMK GPW Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
RADPOL RDL GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,18 zł na akcję.
REMAK RMK GPW Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
SCOPAK SCO GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu NCIndex.
SHEEPYARD SHY NC WZA
SUNTECH SUN NC Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
SUNTECH SUN NC WZA
SWIECIE MSC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
SZAR SZR NC Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
TFONE TFO GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2011 roku.
TIM TIM GPW Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
TOPMEDICA TPM GPW Publikacja raportu za I kwartał 2011 roku.
URLOPYPL URL NC Dzień ustalenia prawa poboru akcji zwykłych na okaziciela serii C.
Imperial Brands IMT.UK LSE Publikacja raportu za I półrocze roku obrotowego 2010/2011.
Walt Disney DIS.US NYSE Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2010/2011.