Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 24 sierpnia 2018

CCC CCC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
JSW JSW GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
LPP LPP GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 40 zł na akcję.
ALCHEMIA ALC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
BALTONA BAL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
BNPPPL BNP GPW NWZA ws. podziału Raiffeisen Bank Polska S.A., zmiany statutu, zmiany uchwały ZWZ z 30 czerwca 2016 w sprawie ustalenia liczby członków RN, zmian w składzie RN, ustalenia i przyjęcia polityki wynagradzania członków RN, zmiany uchwały nr 62 ZWZ z 30 czerwca 2016 w sprawie ustalenia wynagrodzeń członków RN banku BGŻ BNP Paribas S.A.
BOGDANKA LWB GPW NWZA ws. zmian w statucie.
CNT CNT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
DECORA DCR GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
DOMDEV DOM GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
EDINVEST EDI GPW Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
EKOKOGEN EKG NC Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości.
ELZAB ELZ GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
GORENJE GRV GPW Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
GREMPCO GRM NC NWZA ws. wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
I2DEV I2D GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
IMPEXMET IPX GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
K2HOLDING K2H GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
KONSSTALI KST GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
LOGZACT LGZ NC Publikacja raportu za II kwartał 2018 roku.
PLATIGE PLI NC Pierwszy dzień notowania na NC 57.200 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
RAWLPLUG RWL GPW Wypłata dywidendy 0,33 zł na akcję.
REINO RNC GPW Zakończenie zapisów na sprzedaż akcji po 1,60 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez Poligo Capital spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
STELMET STL GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2017/2018.