Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 1 grudnia 2022

ASBIS ASB GPW Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za 2022 rok w wysokości 0,20 USD na akcję.
CCC CCC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2022 roku.
COLUMBUS CLC GPW NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zatwierdzenia regulaminu podejmowania uchwał przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość Rady Nadzorczej.
GAMEOPS GOP GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 78.560 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
MINERAL MND NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii C, w drodze subskrypcji prywatnej, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji zwykłych na okaziciela serii D w ramach subskrypcji zamkniętej (z zachowaniem prawa poboru), zmiany statutu oraz upoważnienia zarządu do opracowania i przyjęcia nowej strategii rozwoju spółki
PREFAGRP PFG NC Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje serii D.
PROTEKTOR PRT GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii G z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.