Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 20 lutego 2014

CCC CCC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
ERGIS EGS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
GREMINWES GIW GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
IFCAPITAL IFC GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 3.296.385 akcji zwykłych na okaziciela serii B.
IMPEXMET IPX GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
INTEGERPL ITG GPW NWZA ws. zmiany Programu Motywacyjnego dla kadry menadżerskiej, wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
MONNARI MON GPW Publikacja raportu za IV kwartał 2013 roku.
NETIA NET GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
OPONEO.PL OPN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2013 roku.
ORBIS ORB GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2013 rok.
PBSFINANSE PBF GPW Dzień referencyjny w procesie scalania akcji.
PRIMETECH PTH GPW NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmiany statutu.
PROPERTYF PLE NC NWZA ws. m.in. widełkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem prawa poboru, rozszerzenia przedmiotu działalności, ustalenia wynagrodzenia członków RN oraz zmiany statutu.
Danone BN.FR Euronext Publikacja raportu za 2013 rok.
Hewlett-Packard HPQ.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2013/2014.
Wal-Mart WMT.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2013/2014.