Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 1 października 2019

CCC CCC GPW Wypłata dywidendy 0,48 zł na akcję.
CYFRPLSAT CPS GPW Wypłata II transzy dywidendy w wysokości 0,48 zł na akcję.
CNT CNT GPW NWZA ws. umorzenia akcji własnych, obniżenia kapitału zakładowego i zmiany statutu.
GPW GPW GPW NWZA ws. zmiany w składzie Rady Giełdy oraz uchwalenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia.
LOGZACT LGZ NC Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości spółki.
STANDREW STD NC NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze subskrypcji prywatnej akcji serii E z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.