Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 8 listopada 2021

APANET APA NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
BIGCHEESE BCS GPW Zakończenie zapisów na akcje oferowane w transzy małych inwestorów.
BIOCELTIX BCX GPW Debiut spółki na NC. Dzień pierwszego notowania 1.981.500 akcji serii A, 104.290 akcji serii B, 172.000 akcji serii C, 186.224 akcji serii D, 211.225 akcji serii F, 360.000 akcji serii G.
CARBONSTU CRB NC NWZA ws. wprowadzenia programu motywacyjnego na lata 2021-2024 dla kluczowego personelu spółki, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E i emisji warrantów subskrypcyjnych serii B z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
CCC CCC GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 6.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J.
DDISTANCE DDI NC Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
DMGROUP DMG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
EKIPA EEE NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
ERBUD ERB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
GENOMTEC GMT GPW Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
LMGAMES LMG NC Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
MOSTALWAR MSW GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
MWTRADE MWT GPW Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
NEXITY NXG GPW NWZA ws. zmian w RN.
ONDE OND GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
PBKM BKM GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
PCCEXOL PCX GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.
REDDEV RDS NC Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
ROCCA RCA NC Publikacja raportu za III kwartał 2021 roku.
STALEXP STX GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2021 roku.