Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 14 grudnia 2020

CCC CCC GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego w postaci zastawu na udziałach spółki CCC Shoes&Bags Sp. z o.o. oraz wyrażenia zgody na zmiany w akcie założycielskim spółki CCC Shoes&Bags Sp. z o.o. oraz umowy spółki CCC.eu Sp. z.o.o.
BLUMERANG BLU NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2019 oraz dalszego istnienia spółki.
COALENERG CLE GPW ZWZA
DADELO DAD GPW Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje od inwestorów instytucjonalnych.
FON FON GPW ZWZA ws. m.in. z pokrycia straty za rok obrotowy 2019/2020.
GLCOSMED GLC GPW NWZA ws. przyjęcia polityki wynagrodzeń członków zarządu i RN.
POLIMEXMS PXM GPW NWZA ws. zmiany ostatecznej daty wykupu obligacji zamiennych serii A oraz serii C.
PROLOG PRL NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,10 zł na akcję.
PURE PUR GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 185.400 akcji serii A, 296.500 akcji serii B1, 544.100 akcji serii B2, 146.410 akcji serii C, 481.590 akcji serii D, 600.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E. Wykluczenie z obrotu na NC akcji serii A, B1, B2, C i D.
SILVAIR-REGS SVRS GPW NWZA ws. zmiany zmienionego aktu założycielskiego spółki („Akt Założycielski”) w celu podwyższenia docelowej liczby akcji zwykłych oraz zatwierdzenia podwyższenia liczby akcji zwykłych zarezerwowanych do wyemitowania w ramach planu akcyjnego (2016 Stock Plan).
TOYA TOA GPW Wypłata dywidendy 0,80 zł na akcję.
TRANSPOL TRN GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,09 zł na akcję.
ZYWIEC ZWC GPW Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2020, w wysokości 16 zł na akcję.