Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 18 czerwca 2019

CCC CCC GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2018.
LPP LPP GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 60 zł na akcję.
4MOBILITY 4MB NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2018 roku.
AQUAPOZ AQA NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty wynikającej ze sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2018.
BLIRT BLR NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
BOGDANKA LWB GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2018, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
BOS BOS GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2018 r.
BSCDRUK BSC GPW Wypłata dywidendy 0,63 zł na akcję.
CREEPYJAR CRJ GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2018 r.
DOMDEV DOM GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 9,05 zł na akcję.
EKOPOL EGH NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
EMONT ELM NC NWZA ws. określenia liczby członków RN, wyboru przewodniczącego RN, wyboru członków RN oraz ustalenia wysokości wynagrodzenia członków RN.
EMUZYKA EMU NC ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018.
ENELMED ENE GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018.
EUROTAX ETX NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2018 wraz z ustaleniem dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
INC INC GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
INTROL INL GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
JWCONSTR JWC GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.
K2HOLDING K2H GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia części zysku za rok 2018 r. na wypłatę dywidendy oraz części na kapitał rezerwowy, ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
KLON KLN NC ZWZA ws. m.in. rozporządzenia zyskiem za 2018r.
KME KME NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018 z przeznaczeniem na kapitał zapasowy oraz pokrycia straty za lata ubiegłe, powstałej w związku z przejściem na Międzynarodowe Standardy Sprawozdawczości Finansowej.
MABION MAB GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
MAKARONPL MAK GPW ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty netto z lat ubiegłych wykazanej w bilansie sporządzonym na dzień 31 grudnia 2018 roku oraz sposobu podziału zysku za rok obrotowy 2018.
MERA MER NC ZWZA ws. m.in. rozporządzenia zyskiem za 2018r.
MOL MOL GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 142,44 HUF na akcję.
NETMEDIA NEM GPW Wykluczenie akcji spółki z obrotu na GPW w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
OPONEO.PL OPN GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia niepokrytej części straty za 2014 rok oraz podziału zysku za 2018 rok.
ORIONINV ORN GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2018.
ORPHEE ORP NC ZWZA
PANOVA NVA GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty w roku obrotowym 2018.
PCM PCM GPW Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.
PREFAGRP PFG NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy 2018.
PUNKPIRAT PUN GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy obejmujący okres od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku oraz dalszego istnienia spółki.
RANKPROGR RNK GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
RONSON RON GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,06 zł na akcję.
ROTOPINO ROT NC Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
TARCZYNSKI TAR GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję.
TECHMADEX TDX NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2018.
TRITON TRI GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2018 rok.
UNIMA U2K GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2018.
WIELTON WLT GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,33 zł na akcję.
Adobe Systems ADBE.US NYSE po sesji Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.
Morgan Stanley MS.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał 2019 roku.