Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 12 czerwca 2024

LPP LPP GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał roku obrotowego 2024/2025.
AITON AIT NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty osiągniętej w roku obrotowym 2023.
ARCTIC ATC GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
ARTIFEX ART GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
ASSECOPOL ACP GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wypracowanego w roku obrotowym 2023 i wypłaty dywidendy.
ASSECOSEE ASE GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1,65 zł na akcję.
CCC CCC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2024 roku.
CDA CDA NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,40 zł na akcję.
DECORA DCR GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2023.
DGA DGA GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,30 zł na akcję.
EUROTEL ETL GPW Wypłata dywidendy 4 zł na akcję.
LENA LEN GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok 2023.
MEDICALG MDG GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2023.
NEUCA NEU GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 14,50 zł na akcję.
NOOBZ NOB NC NWZA ws. zmiany w statucie.
PANOVA NVA GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2023 oraz ustalenia dnia dywidendy i dnia wypłaty dywidendy.
PTWP PTW NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
QNATECHNO QNA NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2023, pokrycia strat z lat ubiegłych oraz podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję nowych akcji zwykłych na okaziciela serii E, w trybie oferty publicznej, w drodze subskrypcji otwartej.
SPYROSOFT SPR GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok obrotowy 2023.
ULMA ULM GPW Wypłata dywidendy 2,30 zł na akcję.
ZENERIS ZEN NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2023.