Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 24 lutego 2015

CCC CCC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
2CPARTNER 2CP NC Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii B.
BACD BAC GPW Scalenie akcji w stosunku 10:1.
BIOTON BIO GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
BLOOBER BLO NC Zakończenie przyjmowania zapisów na akcje serii D.
ECHO ECH GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2014 roku.
GPW GPW GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2014 rok.
IDMSA IDM GPW NWZA ws. przywrócenia działalności maklerskiej, zmiany uchwały nr 3 WZA z dnia 21.10.2014 r., scalenia akcji oraz zmian w składzie RN.
LSISOFT LSI GPW NWZA ws. zmian w składzie zarządu i RN, uchylenia uchwał 41/2014, 44/2014, 45/2014, 47/2014 oraz zmiany statutu.
MCLOGIC MCL GPW ZWZA ws. m.in. sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014.
NEWWORLDR NWR GPW Publikacja wstępnego raportu za 2014 rok.
NOVINA NOV NC Publikacja raportu za 2014 rok.
Comcast CMCSA.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.
Hewlett-Packard HPQ.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2014/2015.
Home Depot HD.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2014 roku.