Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 26 marca 2024

ANSWEAR ANR GPW Publikacja raportu za 2023 rok.
ARCHICOM ARH GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
CCC CCC GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na głosowanie przez CCC S.A. na zgromadzeniu wspólników CCC.eu sp. z o.o. za podjęciem uchwały w sprawie zbycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa spółki CCC.eu sp. z o.o. na rzecz spółki CCC Tech sp. z o.o. lub innej spółki w 100% należącej do Grupy Kapitałowej CCC S.A.
CYBERFLKS CBF GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
IMAGEPWR IPW NC Publikacja raportu za 2023 rok.
MCI MCI GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
PEP PEP GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
REDCARPET RCM NC NWZA ws. utworzenia grupy spółek oraz wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa RED CARPET MEDIA GROUP SA poprzez wniesienie jej jako wkład niepieniężny (aport) do spółki zależnej.
SKARBIEC SKH GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze roku obrotowego 2023/2024.
SNIEZKA SKA GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
SOHODEV SHD GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty.
SYGNIS SYG NC NWZA ws. zmian w składzie RN oraz wdrożenia programu motywacyjnego dla osób o kluczowym znaczeniu dla spółki.
VERCOM VRC GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
WIRTUALNA WPL GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.
ZUE ZUE GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2023 rok.