Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 10 stycznia 2017

CCC CCC GPW NWZA ws. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F, wyłączenia prawa poboru, emisji warrantów subskrypcyjnych serii B, wyłączenia prawa poboru, zmiany statutu, upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych, kapitału rezerwowego przeznaczonego na nabycie akcji własnych.
ARCHICOM ARH GPW NWZA ws. powołania członka RN oraz ustalenia zasad i wysokości wynagrodzenia dla członków RN.
BSCDRUK BSC GPW NWZA ws. rezygnacji członka RN Pana Hans Jürgen Katzer oraz powołania członka RN.
GOBARTO GOB GPW Zmiana ceny w wezwaniu ogłoszonym przez Cedrob S.A. na 7,25 za sztukę.
INTERNITY INT NC NWZA ws. połączenia spółki INTERNITY Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmująca) ze spółką INTERNITY POLSKA spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (Spółka Przejmowana).
OPENFIN OPF GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 20.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
PEKAES PEK GPW Wykluczenie spółki z obrotu na GPW, w związku ze zniesieniem dematerializacji akcji.
TAMEX TOS NC NWZA ws. uzupełnienia składu RN.