Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 21 września 2017

CCC CCC GPW Wypłata dywidendy 2,59 zł na akcję.
11BIT 11B GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
AITON AIT NC NWZA ws. zmian w RN.
AUTOPARTN APR GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 9.400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii J.
CALATRAVA CTC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
CFSA CFS NC NWZA ws. wyrażenia zgody na emisję obligacji.
DEBICA DBC GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,35 zł na akcję.
GPRE GPR GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
INTERSPPL IPO GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 8.947.366 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
KBDOM KBD GPW NWZA ws. uzupełnienia składu RN oraz zmian w statucie.
KOGENERA KGN GPW NWZA ws. zmian w składzie osobowym RN.
KREC KRC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
LUG LUG NC Wypłata dywidendy 0,14 zł na akcję.
PBG PBG GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.
PMPG PGM GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2017 roku.