Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 19 sierpnia 2016

EUROCASH EUR GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
APLITT API GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,01 zł na akcję.
CCC CCC GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 727.900 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
CNT CNT GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
DEKTRA DKR NC Wypłata dywidendy 1,20 zł na akcję.
DORADCY24 D24 NC NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu.
ECNOLOGY ECN NC Wypłata dywidendy 0,02 zł na akcję.
EDINVEST EDI GPW Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.
GHYDROGEN GHY NC Wypłata dywidendy 0,02 zł na akcję.
IDMSA IDM GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
IMMOBILE GKI GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 zł na akcję.
JHMDEV JHM GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
JRHOLDING JRH NC NWZA ws. zmiany statutu.
MOSTALPLC MSP GPW Publikacja raportu za I półrocze 2016 roku.
NEWAG NWG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2016 roku.
PLASTPACK PPC NC Dzień wykupu akcji spółki przez Władysława Kraska oraz WMA A01 sp. z o.o. z siedzibą w Pruszkowie po cenie 0,99 zł za akcję.
POLTRONIC PTN NC NWZA ws. udzielenia członkom aktualnej RN absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2016 roku.
STARFIT SFI NC Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.