Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 16 maja 2023

ATENDE ATD GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
AUTOPARTN APR GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
CCC CCC GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 8.121.465 akcji zwykłych na okaziciela serii M.
CFSA CFS NC Wypłata dywidendy 0,65 zł na akcję.
COGNOR COG GPW Wypłata dywidendy 0,22 zł na akcję.
DEBICA DBC GPW Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
FHDOM FHD NC Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
MANGATA MGT GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
MENNICA MNC GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
NEUCA NEU GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
OVOSTAR OVO GPW Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
PATENTUS PAT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
PCCEXOL PCX GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
PCCROKITA PCR GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
RYVU RVU GPW Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.
SECOGROUP SWG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
SHOPER SHO GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2022 rok.
SNIEZKA SKA GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2023 roku.
SNIEZKA SKA GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2 zł na akcję.
SUMMALING SUL NC NWZA ws. wycofania akcji spółki z obrotu na NC oraz wyboru podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy.
Home Depot HD.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2023 roku.