Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 9 listopada 2018

EUROCASH EUR GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
AGORA AGO GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
ANALIZY AOL NC Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
ARCTIC ATC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
BERGHOLDI BRH NC Wypłata dywidendy 0,10 zł na akcję.
BIOMAXIMA BMX GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
BLIRT BLR NC Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
BLOOBER BLO NC Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
CCC CCC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
CFG CFG NC Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
CHERRY CHP NC Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
COLUMBUS CLC GPW Zawieszenie notowań akcji spółki w związku ze zmianą ich wartości nominalnej.
COMPREMUM CPR GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
CPGROUP CPG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
DAMFINW DIN NC Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
DOOK DOK NC Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
EKOPARK EPR NC Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
EKOPOL EGH NC Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
ELZAB ELZ GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
ESHOPPING ESG NC Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
FACHOWCY FAV NC Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
FLUID FLD NC Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
FOTOVOLT FVE NC Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
GENERGY GNR NC Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
GEOTREKK GTK NC Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
GINOROSSI GRI GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
GLCOSMED GLC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
HYDRAPRES HPS NC Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
IFIRMA IFI GPW Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
INDYKPOL IND GPW NWZA ws. połączenia spółki jako spółki przejmującej ze spółką Lubuskie Zakłady Drobiarskie „Eldrob” S.A. jako spółką przejmowaną przez przeniesienie całego majątku spółki przejmowanej na spółkę Indykpol Spółka Akcyjna.
INTERAOLT IRL GPW Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
MILISYS MLM NC Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
NOTORIA NTS NC Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
NOVITA NVT GPW Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.
OTMUCHOW OTM GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
PROCAD PRD GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2018 roku.
SIMPLE SME GPW Wypłata II raty dywidendy w wysokości 0,08 zł na akcję.
SKARBIEC SKH GPW Wypłata dywidendy 4,45 zł na akcję.
TBULL TBL GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 37.889 akcji zwykłych na okaziciela serii F.
XSYSTEM XSM NC Wykluczenie akcji spółki z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości spółki.
Allianz ALV.DE Euronext Publikacja raportu za III kwartał 2018 roku.