Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 29 sierpnia 2013

CCC CCC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
PKOBP PKO GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
08OCTAVA 08N GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
APLITT API GPW Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.
BAKALLAND BAK GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał roku obrotowego 2012/2013.
BGE BGE NC NWZA ws. uchylenia i stwierdzenia wygaśnięcia kapitału docelowego i zmiany statutu, Programu Emisji Obligacji, emisji obligacji zamiennych na akcje, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego z wyłączeniem w całości prawa poboru, zmian w składzie RN.
BNPPL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
BOGDANKA LWB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
CELTIC CPD GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
COGNOR COG GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za I półrocze 2013 roku.
DELKO DEL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
DEVELIA DVL GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze oferty publicznej akcji serii K z zachowaniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
DGA DGA GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
DROZAPOL DPL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
ELKOP EKP GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
ENAP ENP GPW Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.
EQUITIER ETR NC NWZA ws. połączenia akcji poprzez podwyższenie wartości nominalnej akcji przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji bez zmiany wysokości kapitału zakładowego oraz zmian statutu.
EUIMPLANT EUI GPW Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.
FASING FSG GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,70 zł na akcję.
FORTUNA FEG GPW Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.
FUTURIS FUT NC NWZA ws. zmian statutu, wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie akcji własnych w celu umorzenia, obniżenia kapitału zakładowego, połączenia akcji, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru lub z zachowaniem prawa poboru.
HELIO HEL GPW Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2012/2013.
IMCOMPANY IMC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
IMPEL IPL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
INC INC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
INTEGERPL ITG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
INTROL INL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
INTROL INL GPW NWZA ws. zmian w składzie RN.
IVMX IMX GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
KANIA KAN GPW NWZA ws. zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
MCI MCI GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
MEGARON MEG GPW Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.
MENNICA MNC GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
MOBRUK MBR NC NWZA ws. zmiany statutu, zasad przyznawania wynagrodzenia członkom RN oraz wyrażenia zgody na ustanowienie na nieruchomościach spółki hipoteki kaucyjnej łącznej.
MOSTALWAR MSW GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
NEUCA NEU GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
OPENFIN OPF GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
ORCOGROUP OPG GPW Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.
ORZBIALY OBL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
OTLOG OTS GPW Ostatni dzień notowań na GPW 150.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.
PCHVENTURE PCV NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto za rok obrotowy zakończony 31 grudnia 2012 roku oraz połączenia akcji poprzez podwyższenie wartości nominalnej przy jednoczesnym zmniejszeniu ogólnej liczby akcji bez zmiany wysokości kapitału zakładowego.
PEGAS PGS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
PEMUG PMG GPW Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.
PERMEDIA PMD GPW NWZA ws. przywrócenia wszystkim akcjom formy dokumentu (zniesienia dematerializacji akcji).
PRAGMAFA PRF GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
PRAGMAINK PRI GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
PRIMETECH PTH GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
QUMAK QMK GPW Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.
REINHOLD RHD GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
RUNICOM RUN NC NWZA ws. zmian statutu, wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie akcji własnych w celu umorzenia, obniżenia kapitału zakładowego, połączenia akcji, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji z wyłączeniem prawa poboru lub z zachowaniem prawa poboru.
SFINKS SFS GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 2.210.374 akcji serii K i 2.200.000 akcji serii L.
SNIEZKA SKA GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
STAPORKOW ZUK GPW Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.
TRAVELPL TVL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
VRG VRG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
WESTAISIC WES GPW Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.
ZEPAK ZEP GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2013 roku.
Campbell Soup CPB.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2012/2013.
Carrefour CA.FR Euronext Publikacja raportu za II kwartał 2013 roku.
L'Oreal OR.FR Euronext Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.
Vivendi VIV.FR Euronext Publikacja raportu za I półrocze 2013 roku.