Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 23 września 2015

CCC CCC GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 3,00 zł na akcję.
PGE PGE GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,78 zł na akcję.
ADIUVO ADV GPW Zakończenie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje serii I w transzy detalicznej.
CIASTZKRA CZK NC NWZA ws. zmiany statutu obejmującej przedmiot działalności i siedzibę spółki oraz zmian osobowych w składzie RN.
DIGITREE DTR GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
IMS IMS GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 355.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
INPOST IPT GPW Zakończenie przyjmowania zapisów inwestorów indywidualnych.
MOBRUK MBR NC NWZA ws. wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki łącznej na nieruchomościach należących do spółki Mo-BRUK i in.
PETROLINV OIL GPW NWZA ws. zmian w składzie RN oraz ustalenia liczby członków RN.
POLYMETAL POL GPW Scalenie akcji w stosunku 24:1.
TVN TVN GPW Zawieszenie obrotu akcjami w związku z zawiadomieniem o zamiarze ogłoszenia przymusowego wykupu.