Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 19 września 2018

ATENDE ATD GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
CCC CCC GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,30 zł na akcję.
CCENERGY CCE GPW NWZA ws. zmian w składzie RN i in.
GPRE GPR GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
HERKULES HRS GPW Wypłata dywidendy 0,07 zł na akcję.
JWCONSTR JWC GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
KOGENERA KGN GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2,70 zł na akcję.
LUG LUG NC Wypłata dywidendy 0,17 zł na akcję.
MBWS MBW GPW Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
MFO MFO GPW Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
MOVGAMVR MVR NC NWZA ws. zmian w składzie RN, przyjęcia programu motywacyjnego dla członków zarządu, kluczowej kadry menadżerskiej i osób współpracujących na lata 2018-2019, emisji warrantów subskrypcyjnych serii C z prawem do objęcia akcji serii J oraz warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii J, z pozbawieniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
NESTMEDIC NST NC NWZA ws. zmian w składzie RN.
ORIONINV ORN GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,22 zł na akcję.
TOWERINV TOW GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
UNIMA U2K GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,12 zł na akcję.
VIVID VVD GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
WIRTUALNA WPL GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 13.899 akcji serii D oraz 23.377 akcji serii F.