Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 8 maja 2014

CCC CCC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
ALIOR ALR GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
ASBIS ASB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
ASTARTA AST GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
AZTEC AZC NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu oraz zmiany statutu.
BOGDANKA LWB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
BOWIM BOW GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za 2013r, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
CALESCO CLS NC Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
COMARCH CMR GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 73.953 akcji zwykłych na okaziciela serii K3.
ENERGOINS ENI GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
ESSYSTEM ESS GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za 2013r, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu oraz zmiany statutu.
EUROTAX ETX NC Publikacja raportu za 2013 rok.
FASTFIN FFI GPW Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
IDMSA IDM GPW Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
IGORIA IGT NC ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
INC INC GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za 2013r, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu, scalenia akcji, powołania członków RN oraz zmiany statutu.
KBJ KBJ NC Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
MOL MOL GPW Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
MOSTALWAR MSW GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
MPAY MPY NC Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
MWTRADE MWT GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,83 zł na akcję.
NOVINA NOV NC Publikacja raportu za 2013 rok.
OLYMPIC OEG GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 euro na akcję.
ONICO ONC NC Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
ORBIS ORB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
PCZ PCZ NC Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
PELION PEL GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 3 zł na akcję.
PGSSOFT PSW GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r, udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu, emisji warrantów subskrypcyjnych serii E i F, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii I i J z wyłączeniem prawa poboru, wprowadzenie ich do obrotu na NC oraz zmiany statutu.
RANKPROGR RNK GPW ZWZA ws. m.in. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty za 2013r, podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej oferty nowej emisji akcji serii E, ubieganie się o dopuszczenie i wprowadzenie do obrotu na GPW akcji serii A2, akcji serii E oraz praw do akcji serii E oraz zmian w składzie RN.
REMAK RMK GPW Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
RONSON RON GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
ROPCZYCE RPC GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
ROTOPINO ROT NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, przeznaczenia zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
SEAMASTER SMA NC ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, pokrycia straty lub podziału zysku za rok obrotowy 2013, dalszego istnienia spółki oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
SSI SSI NC Wykluczenie spółki z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o ogłoszeniu upadłości.
STAPORKOW ZUK GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
STOPKLA STK NC Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
TALEX TLX GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
TOYA TOA GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2014 roku.
TRANSPOL TRN GPW ZWZA ws. rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdań, podziału zysku za 2013r oraz udzielenia absolutorium członkom RN i zarządu.
WILBO WLB GPW Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
ZYWIEC ZWC GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 13 zł na akcję.
Deutsche Telekom DTEL.DE Euronext przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
News Corporation NWSA.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał roku obrotowego 2013/2014.
Nvidia NVDA.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał obrotowego 2014/2015.
Repsol YPF REP.ES Euronext po sesji Publikacja raportu za I kwartał 2014 roku.
Siemens SIA.DE Euronext Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2013/2014.