Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 17 lutego 2011

CCC CCC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
CWPE CWP NC Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii C.
FINTECH FTH NC Debiut spółki na NC.
GAMEDUST GDC NC Pierwszy dzień notowań na NC akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C.
INPRO INP GPW Debiut spółki na GPW.
MOSTALPLC MSP GPW Publikacja raportu za 2010 rok.
PANOVA NVA GPW Ostatni dzień notowań na GPW praw do akcji zwykłych na okaziciela serii E.
PHARMENA PHR GPW NWZA ws. uzupełniającego wyboru członków rady nadzorczej.
POLICE PCE GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2010 roku.
REMAK RMK GPW Publikacja raportu za 2010 rok.
WIKANA WIK GPW NWZA ws. m.in. upoważnienia zarządu do nabycia akcji własnych w celu umorzenia, połączenia akcji serii A, B, C, D, E, F w jedną wspólną serię, scalenia akcji, zmian w statucie.
AXA CS.FR Euronext Publikacja raportu za IV kwartał oraz za cały 2010 rok.
BAE Systems BA.UK LSE Publikacja raportu za 2010 rok.
BNP Paribas BNP.FR Euronext Publikacja raportu za 2010 rok.