Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

poniedziałek 1 października 2018

ABADONRE ABA GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
ACTION ACT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
ADIUVO ADV GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
AIRWAY AWM GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
ATMGRUPA ATG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
AWBUD AWB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
BIOMASS BEP NC Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje serii G w wykonaniu prawa poboru i zapisów dodatkowych.
BOS BOS GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 30.074.426 akcji zwykłych na okaziciela serii V.
BUMECH BMC GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
CAPITEA CAP GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
CCC CCC GPW Wypłata dywidendy 2,30 zł na akcję.
CFI CFI GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
CPGROUP CPG GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 111.358 akcji zwykłych na okaziciela serii D.
CUBEITG CTG GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
EKOEXPORT EEX GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
ENERGOINS ENI GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
ENTER ENT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
FASTFIN FFI GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
FERRUM FER GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
GIGROUP GIG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
IFIRMA IFI GPW Wypłata zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za II kwartał 2018 w wysokości 0,01 zł na akcję.
INTERBUD ITB GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
JWWINVEST JWW GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
KANIA KAN GPW Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
KBDOM KBD GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
LABOCANNA LCN NC NWZA ws. zmian w składzie RN.
MLPGROUP MLG GPW Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet dywidendy w wysokości 0,18 zł na akcję.
NEPTIS YAN NC Split akcji w stosunku 1:2.
NETWISE NTW NC NWZA ws. zmiany statutu.
PBG PBG GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
PGFGROUP PGV GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
POLNORD PND GPW NWZA ws. zmian w składzie RN.
PROCHNIK PRC GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
REDWOOD RWD GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
REINO RNC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
REINO RNC GPW NWZA ws. zmian w składzie RN, ustalenia wynagrodzenia członków RN, uchylenia uchwał nr 4 i 5 NWZ z 20 czerwca 2018, uchylenia uchwał nr 4 i 5 NWZ z 29 czerwca 2018, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii E, F i G z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
SANWIL SNW GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
SATIS STS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
SFINKS SFS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
SILVAIR-REGS SVRS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
SKYLINE SKL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.
SUNEX SNX GPW Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
TBULL TBL GPW Publikacja raportu za I półrocze 2018 roku.
URSUS URS GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2018 roku.