Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 25 lutego 2016

CCC CCC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
EUROCASH EUR GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
KRUK KRU GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 117.398 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
PKOBP PKO GPW NWZA ws. zmian w składzie RN oraz zmian statutu.
APATOR APT GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
ARENAPL ARE NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2015.
BGE BGE NC NWZA ws. zmian wysokości i zasad przyznawania wynagrodzenia Członkom RN oraz zmian w składzie RN.
BUDOPOL BDL GPW NWZA ws. zmian w składzie zarządu, zmian w składzie RN, zmiany statutu oraz uchylenia uchwały nr 5 NWZ z 7 lipca 2014 roku w sprawie warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego.
ELEKTROTI ELT GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
EMUZYKA EMU NC Publikacja raportu za 2015 rok.
FERRO FRO GPW Początek zapisów na sprzedaż akcji po 10,50 zł za sztukę w wezwaniu ogłoszonym przez PALMYRA Sp. z o.o.
GPW GPW GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2015 rok.
HYDRAPRES HPS NC NWZA ws. zmian w składzie RN.
LARK LRK GPW Wznowienie obrotu akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
LZMO LZM NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
MBANK MBK GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
NETIA NET GPW Publikacja skonsolidowanego oraz jednostkowego raportu za 2015 rok.
OLYMPIC OEG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
POLIMEXMS PXM GPW NWZA ws. zmian w składzie RN oraz wyrażenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
PRIMETECH PTH GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
QUERCUS QRS GPW Publikacja raportu za 2015 rok.
QUMAK QMK GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za IV kwartał 2015 roku.
VENTUREIN VTI GPW NWZA ws. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii F z pozbawieniem prawa poboru, wprowadzenia do obrotu na NC akcji serii F i praw do akcji serii F oraz zmiany statutu.
AXA CS.FR Euronext Publikacja raportu za 2015 rok.
Bayer BAY.DE Euronext przed sesją Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
Campbell Soup CPB.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za II kwartał roku obrotowego 2015/2016.
Deutsche Telekom DTEL.DE Euronext Publikacja raportu za IV kwartał 2015 roku.
Engie ENGIE.FR Euronext Publikacja raportu za 2015 rok.
Lloyds Banking Group LLOY.UK LSE Publikacja raportu za 2015 rok.
Repsol YPF REP.ES Euronext przed sesją Publikacja raportu za 2015 rok.