Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 22 czerwca 2021

CCC CCC GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy rozpoczynający się 1 stycznia 2020 r. zakończony 31 stycznia 2021 r.
AMICA AMC GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 6 zł na akcję.
ANSWEAR ANR GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w roku obrotowym trwającym od 1 stycznia 2020 do 31 grudnia 2020 r.
ARCTIC ATC GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2020.
BIOPLANET BIP NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2020, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji zwykłych na okaziciela serii A, B i C do obrotu na GPW, podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję w trybie oferty publicznej nowych akcji zwykłych na okaziciela serii D z wyłączeniem w całości prawa poboru.
BLACKPOIN BPN NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku/wyłączenia zysku od podziału/pokrycia straty za rok 2020.
BLIRT BLR NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020, ustalenia dnia dywidendy i terminu jej wypłaty.
BOWIM BOW GPW Wypłata dywidendy 0,12 zł na akcję.
CDRL CDL GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.
CEREALPLT CRP NC ZWZA
CIECH CIE GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2020.
CIGAMES CIG GPW ZWZA ws. m.in. rozporządzenia zyskiem wypracowanym w roku 2020.
CNT CNT GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.
CORMAY CRM GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2020.
FAMUR FMF GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.
FORTE FTE GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 4 zł na akcję.
GENOMED GEN NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.
INTERNITY INT NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2020 rok, przeznaczenia części kapitału rezerwowego utworzonej z zysku na dywidendę oraz wypłaty dywidendy.
K2HOLDING K2H GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,05 zł na akcję.
KOMPAP KMP GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,50 zł na akcję.
MABION MAB GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
MILTON MTN NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2020.
PBG PBG GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2020 oraz dalszego istnienia spółki w trybie art. 397 Kodeksu spółek handlowych.
PCFGROUP PCF GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.
PHARMENA PHR GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto „PHARMENA” S.A. za okres od dnia 01.01.2020r. do dnia 31.12.2020r
PLAYWAY PLW GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 12,74 zł na akcję.
PRAGMAFA PRF GPW Dzień wykupu akcji spółki przez Polish Enterprise Funds po cenie 24,50 zł za akcję.
PULAWY ZAP GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za okres od dnia 1 stycznia 2020r. do dnia 31 grudnia 2020r.
ROBINSON RBS NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,10 zł na akcję.
SFD SFD NC Rozpoczęcie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje serii G od inwestorów.
SHOPER SHO GPW Rozpoczęcie przyjmowania zapisów od inwestorów indywidualnych.
STALPROD STP GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2020 r.
TELGAM TLG NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2020.
VRFACTORY VRF NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2020.
WIRTUALNA WPL GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1,55 zł na akcję.
ZUE ZUE GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2020.