Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 8 października 2015

CCC CCC GPW Wypłata dywidendy 3,00 zł na akcję.
APSENERGY APE NC Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 19.608.000 akcji serii A, 4.902.000 akcji serii B, 207.280 akcji serii C1, 1.400.000 akcji serii D, 1.730.000 akcji serii E. Wykluczenie z obrotu na NC.
BDF BDF NC Początek notowań spółki VGROUP (VGS) pod nazwą BDF (BDF), w związku ze zmianą firmy.
BOGDANKA LWB GPW Wypłata dywidendy 3,50 zł na akcję.
BORYSZEW BRS GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie (w tym wniesienie do innego podmiotu w formie aportu) zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci Oddziału Nowoczesne Produkty Aluminiowe Skawina, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
GRODNO GRN GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksu NCIndex.
IMMOBILE GKI GPW NWZA ws. uzupełnienia składu RN, zmiany uchwały nr 23 z dnia 26.06.2015r. ZWZ w sprawie nabycia akcji własnych oraz utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie tych akcji.
INNOGENE IGN NC Zakończenie zapisów na akcje w transzy inwestorów indywidualnych. Rozpoczęcie budowy księgi popytu.
MIRACULUM MIR GPW NWZA ws. połączenia ze spółką Miraculum Dystrybucja sp. z o.o., obniżenia wysokości kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem jej kapitału zakładowego w drodze emisji nowych akcji serii U w trybie subskrypcji prywatnej, upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w ramach kapitału docelowego, wraz z możliwością wyłączenia prawa poboru, zmiany statutu oraz zmian w składzie RN.
ALCOA AA.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał 2015 roku.