Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 7 listopada 2013

JSW JSW GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
KETY KTY GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 4.950 akcji zwykłych na okaziciela serii E.
ORANGEPL OPL GPW NWZA ws. połączenia ze spółkami Orange Polska sp. z o.o. i Polska Telefonia Komórkowa – Centertel sp. z o.o. oraz zmiany statutu.
PZU PZU GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 20 zł na akcję.
3RGAMES 3RG GPW NWZA ws. upoważnienia zarządu do nabywania poza rynkiem regulowanym akcji własnych serii B, w celu ich umorzenia lub dalszej odsprzedaży, utworzenia kapitału rezerwowego na nabycie akcji własnych oraz zmiany statutu.
ABCDATA ABC GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
ABSINVEST AIN NC Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
AGROMA AGM NC Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
ALTA AAT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
APLISENS APN GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
ASBIS ASB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
BNPPL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
BOGDANKA LWB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
BOS BOS GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
BROADGATE BDG NC Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
CCC CCC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
CCS CCS NC Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
COLOMEDIC CLO NC NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego poprzez emisję akcji serii D z wyłączeniem prawa poboru oraz zmiany statutu.
DEKTRA DKR NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
ECARD ECD GPW Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
EDINVEST EDI GPW Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
EDISON EDN NC Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
EKIPA EEE NC Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
ELEKTROTI ELT GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
FASTFIN FFI GPW Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
FEMTECH FEM NC Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
FORTUNA FEG GPW Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
GREMINWES GIW GPW Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
HANDLOWY BHW GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
HERKULES HRS GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
HMINWEST HMI GPW Debiut spółki na NC. Pierwszy dzień notowania 584.078 akcji zwykłych na okaziciela serii A.
IBSM IBS GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
IMPEL IPL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
IPOPEMA IPE GPW Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
KERDOS KRS GPW NWZA ws. emisji warrantów subskrypcyjnych serii A z prawem do objęcia akcji serii F i pozbawienia w całości prawa poboru ww. warrantów, warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i pozbawienia w całości prawa poboru akcji serii F w związku z emisją ww. warrantów uprawniających do objęcia akcji serii F oraz zmiany statutu.
MAKORA MRA NC NWZA ws. sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa, spółki hutniczej Makora Krośnieńska Huta Szkła Glass Factory Sp z o. o., za kwotę nie niższą niż 1 milion złotych oraz sprzedaży Podkarpackiego Funduszu Kapitałowego S. A. za kwotę nie niższą niż 20 tysięcy złotych.
MALKOWSKI MMA NC Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
NETIA NET GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
ONICO ONC NC Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
ORBIS ORB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
ORGANIC ORG NC Wprowadzenie do obrotu na NC 298.630 akcji zwykłych na okaziciela serii H.
OXYGEN OXY NC Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
OZECAPITAL OZE NC Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii C.
PANOVA NVA GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
PATENTUS PAT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
PEP PEP GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
PGSSOFT PSW GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
QUMAK QMK GPW Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
REMAK RMK GPW Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
SNIEZKA SKA GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za III kwartał 2013 roku.
ZEPAK ZEP GPW NWZA ws. ustalenia nowej liczby członków RN VI kadencji oraz zmian w składzie RN.
Credit Agricole ACA.FR Euronext Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
Deutsche Telekom DTEL.DE Euronext Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
Nvidia NVDA.US NYSE po sesji Publikacja raportu za III kwartał obrotowego 2013/2014.
Repsol REP.ES Euronext Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
Siemens SIA.DE Euronext Publikacja raportu za rok obrotowy 2012/2013.
Societe Generale GLE.FR Euronext Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
Telecom Italia TIT.IT Euronext Publikacja raportu za III kwartał 2013 roku.
Walt Disney DIS.US NYSE po sesji Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2012/2013.