Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

piątek 11 czerwca 2021

CCC CCC GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na zawarcie umowy zastawniczej i ustanowienie zastawu rejestrowego (zastawów rejestrowych) na zbiorze rzeczy i praw stanowiących organizacyjną całość o zmiennym składzie wchodzących w skład przedsiębiorstwa spółki na zabezpieczenie roszczeń wynikających z m.in. umowy kredytowej.
PEKAO PEO GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2020 rok.
CAPTORTX CTX GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 871.500 akcji zwykłych na okaziciela serii G.
DECORA DCR GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 2 zł na akcję.
DREWEX DRE GPW NWZA ws. obniżenia kapitału zakładowego z jednoczesnym podwyższeniem kapitału zakładowego w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii J w trybie subskrypcji prywatnej, zmiany statutu oraz zmian w RN.
IBSM IBS GPW Publikacja raportu za I kwartał 2021 roku.
KANCELWEC KPI NC NWZA ws. zmiany statutu, w tym rozszerzenia przedmiotu działalności spółki oraz wyboru członka do RN.
LENA LEN GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,30 zł na akcję.
OPTIGIS OPI NC Dzień pierwszego notowania na NC 500 akcji serii D, 50.202.137 akcji serii J, 5.000.000 akcji serii K.
PATENTUS PAT GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2020.
R22 R22 GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,57 zł na akcję.
SONEL SON GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
TALANX TNX GPW Wycofanie akcji spółki z obrotu na GPW.
THEDUST THD NC Rozpoczęcie przyjmowania zapisów na akcje serii F od inwestorów.
TORPOL TOR GPW ZWZA ws. m.in. sposobu podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2020.