Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 29 sierpnia 2012

PGE PGE GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
PZU PZU GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
ACE ACE GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,05 euro na akcję.
BENEFIT BFT GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
BOGDANKA LWB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
CCC CCC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
CERABUD CER NC Wznowienie notowań akcjami spółki po zmianie ich wartości nominalnej.
CIECH CIE GPW NWZA ws. emisji zabezpieczonych obligacji na okaziciela oraz zmiany w statucie.
COGNOR COG GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
COMP CMP GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
DEVELIA DVL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
EKO EKO GPW NWZA ws. zmian w składzie RN.
ERG ERG GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
EUROTEL ETL GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
FON FON GPW Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.
FORTUNA FEG GPW Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.
HELIO HEL GPW Publikacja raportu za IV kwartał roku obrotowego 2011/2012.
IZOLACJA IZO GPW Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.
KERNEL KER GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za IV kwartał roku obrotowego 2011/2012.
LARQ LRQ GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
MCI MCI GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
MWTRADE MWT GPW Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.
ONEMORE OML NC Debiut spółki na NC.
OPONEO.PL OPN GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
OPONEO.PL OPN GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 zł na akcję.
ORBIS ORB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
PAGED PGD GPW NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie (poprzez wniesienie jako wkładu niepieniężnego) zorganizowanej części przedsiębiorstwa.
PARTEX PAR NC Pierwszy dzień notowań na NC praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii C.
PEMUG GPW Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.
PFLEIDER PFL GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
PJPMAKRUM PJP GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
PMPG PGM GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
REINHOLD RHD GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
SIMPLE SME GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,23 zł na akcję.
SOLAR SOL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
TOYA TOA GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
XPLUS XPL GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,02 zł na akcję.
YOLO YOL GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2012 roku.
Antofagasta ANTO.UK LSE Publikacja raportu za I półrocze 2012 roku.
H.J. Heinz HNZ.US NYSE przed sesją Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2012/2013.