Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 2 czerwca 2016

ADMIRAL ADM NC Publikacja raportu za 2015 rok.
AEDES AED NC Publikacja raportu za 2015 rok.
ALKAL ALK NC NWZA ws. wyrażenia przez NWZ zgody na nabycie akcji własnych w trybie art. 362 § 1 pkt 8 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 362 § 1 pkt 5 Kodeksu spółek handlowych.
ARCTIC ATC GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2015 oraz wyrażenia zgody na ustanowienie zastawu rejestrowego na zbiorze ruchomości i praw majątkowych spółki.
ARCUS ARC GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
ASSECOPOL ACP GPW Wypłata dywidendy 3,01 zł na akcję.
BALTICON BLT NC Publikacja raportu za 2015 rok.
CCC CCC GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015 i wypłaty dywidendy.
COMECO CMC NC Publikacja raportu za 2015 rok.
DEVORAN DEV NC Publikacja raportu za 2015 rok.
DOMDEV DOM GPW ZWZA ws. podziału zysku netto za rok 2015 oraz ustalenia dnia dywidendy i terminu wypłaty dywidendy.
DTP DTP GPW NWZA ws. zniesienia dematerializacji akcji oraz odstąpienia od wypłacania przez spółkę wynagrodzeń na rzecz członków jej RN.
EKOPOL EGH NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku.
EMTASIA EMA NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
ERBUD ERB GPW Wypłata dywidendy 1,20 zł na akcję.
EXAMOBILE EXA NC Publikacja raportu za 2015 rok.
GRODNO GRN GPW Publikacja raportu za rok obrotowy 2015/2016.
GRUPAMZ GMZ NC Dzień pierwszego notowania na NC 260.400 akcji zwykłych na okaziciela serii C.
HAMBURGER MRH NC Publikacja raportu za 2015 rok.
IBCPOLSKA IBC NC Publikacja raportu za 2015 rok.
ICPGROUP ICP NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
IDMSA IDM GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku oraz dalszego istnienia spółki.
INDOS INS NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy.
INTERNITY INT NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
INTROL INL GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia z kapitału rezerwowego skutków rozliczenia połączenia INTROL SA ze spółką ILZT III sp. z o.o. oraz podziału zysku wypracowanego w roku obrotowym 2015.
KONSSTALI KST GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku osiągniętego w 2015 roku.
KORBANK KOR NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
LKDESIGN LKS NC Publikacja raportu za 2015 rok.
LOGZACT LGZ NC Publikacja raportu za 2015 rok.
MASTERPHA MPH GPW Ostatni dzień notowań na GPW 3.000.000 praw do akcji zwykłych na okaziciela serii B.
MAXIPIZZA MXP NC Publikacja raportu za 2015 rok.
MOVGAMVR MVR NC Publikacja raportu za 2015 rok.
NANOTEL NAN NC Publikacja raportu za 2015 roku.
NTVSA NTV NC Publikacja raportu za 2015 rok.
ORBIS ORB GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015 i ustalenia kwoty dywidendy.
POLARISIT PIT NC Publikacja raportu za 2015 rok.
SFERANET SFN NC Publikacja raportu za 2015 rok.
SHEEPYARD SHY NC Publikacja raportu za 2015 rok.
UNIMOT UNT NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015.
WADEX WAX GPW Wypłata dywidendy 1 zł na akcję.
WILBO WLB GPW ZWZA ws. m.in. przeznaczenia zysku netto za rok 2015.