Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 21 czerwca 2018

PEKAO PEO GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za 2017 rok.
AATHOLD AHL GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
AQUABB AQU NC Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,70 zł na akcję.
AQUAPOZ AQA NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
ARTERIA ARR GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty poniesionej w 2017 roku.
ATENDE ATD GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,22 zł na akcję.
ATMGRUPA ATG GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu sWIG80.
COLIAN COL GPW Po zakończeniu sesji spółka opuści skład indeksów WIG i sWIG80.
DIGITREE DTR GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.
DROP DRP GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017.
EUROTAX ETX NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,52 zł na akcję.
FORTE FTE GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za rok obrotowy 2017.
HMINWEST HMI GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku osiągniętego za rok 2017.
IFIRMA IFI GPW Dzień ustalenia prawa do zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy za I kwartał 2018 w wysokości 0,02 zł na akcję.
IIAAV IIA GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 68.327.324 akcji zwykłych na okaziciela.
IIAAV IIA GPW Zawieszenie obrotu akcjami spółki w związku z planowanym połączeniem akcji.
INTERCARS CAR GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku oraz udzielenia zgody na zbycie zorganizowanej części przedsiębiorstwa oraz udzielenia zgody na zbycie lub dokonanie innych czynności prawnych w odniesieniu do znaków towarowych związanych z działalnością motocyklową przez Inter Cars Marketing Services sp. z o.o.
KLON KLN NC ZWZA ws. m.in. rozporządzenia zyskiem za 2017r.
KOGENERA KGN GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto za 2017 r.
KONSSTALI KST GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2 zł na akcję.
LSTECHHOM LSH NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku oraz dalszego istnienia spółki.
MCI MCI GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2017 roku.
MFO MFO GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,63 zł na akcję.
MINERAL MND NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2017.
ORIONINV ORN GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.
OTMUCHOW OTM GPW Zakończenie notowań na GPW 12.748.250 praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii E.
POLIMEXMS PXM GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku netto wypracowanego w roku obrotowym 2017 oraz przeniesienia kwoty zysków zatrzymanych na pokrycie ujemnych wartości pozostałych kapitałów.
POLMED POM GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2017.
PROCHEM PRM GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.
QUART QRT NC ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2017.
TOWERINV TOW GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za okres od dnia 1 listopada 2016 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.
TRITON TRI GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za 2017 rok.
WADEX WAX GPW Wypłata dywidendy 0,35 zł na akcję.
WARIMPEX WXF GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,06 euro na akcję.
WIKANA WIK GPW ZWZA ws. m.in. sposobu pokrycia straty wykazanej przez spółkę za rok obrotowy 2017.
ZPUE PUE GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok obrotowy 2017 oraz pokrycia ujemnych zysków zatrzymanych z lat poprzednich.