Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 11 maja 2016

EUROCASH EUR GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 1 zł na akcję.
GRUPAAZOTY ATT GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
PGE PGE GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
PKPCARGO PKP GPW ZWZA ws. m.in. pokrycia straty netto wynikającej z Jednostkowego Sprawozdania Finansowego za rok obrotowy 2015.
TAURONPE TPE GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
ABAK ABK NC Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
APANET APA NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
APS APS NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za 2015 rok.
ARCHICOM ARH GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksu WIG.
ASSECOBS ABS GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 1 zł na akcję.
ASTARTA AST GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
ATENDE ATD GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015.
AUXILIA AUX NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
BOS BOS GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
COMPREMUM CPR GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
CTE CTE NC Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
EDITELPL EDL NC Publikacja raportu za 2015 rok.
EMTASIA EMA NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
ENERGA ENG GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
ERG ERG GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
ESPEROTIA EEI NC Wykluczenie spółki z obrotu na NC w związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości obejmującej likwidację majątku spółki.
EUCO EUC GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
EXAMOBILE EXA NC Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
GEKOPLAST GKP NC Debiut spółki na GPW. Wprowadzenie do obrotu 100.000 akcji serii A, 1.740.000 akcji serii B1, 105.285 akcji serii B2, 700.000 akcji serii C, 2.660.000 akcji serii D, 537.267 akcji serii E. Wykluczenie z obrotu na NC akcji serii A, B1, B2 C i D.
GEOTRANS GTS NC Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
GOBARTO GOB GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
GRUPAMZ GMZ NC Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
HEFAL HEF NC NWZA ws. powołania rewidenta do spraw szczególnych oraz zmian w składzie RN.
ICECODE ICG NC Publikacja raportu za 2015 rok.
INFRA IFA NC Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
JHMDEV JHM GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
KBJ KBJ NC Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
KRAKCHEM KCH GPW Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
LOKUM LKD GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
LZMO LZM NC Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
MABION MAB GPW Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
MCI MCI GPW Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
MIDAS MDS GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
MONNARI MON GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
OPTEAM OPM GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok obrotowy 2015 oraz sposobu pokrycia straty z lat ubiegłych.
OTMUCHOW OTM GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
PARTNER PRN NC Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
PCM PCM GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
PEKAES PEK GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
PEP PEP GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
PFLEIDER PFL GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
PLASTPACK PPC NC ZWZA ws. m.in. ustalenia kwoty z kapitału zapasowego przeznaczonej do wypłaty dywidendy za 2015 oraz podziału zysku osiągniętego w roku obrotowym 2015.
PLATIGE PLI NC Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
POLICE PCE GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
PULAWY ZAP GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
SKARBIEC SKH GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za III kwartał roku obrotowego 2015/2016.
TALEX TLX GPW ZWZA ws. m.in. podziału zysku za rok 2015.
TARCZYNSKI TAR GPW Wypłata dywidendy 0,65 zł na akcję.
VISION VIV NC Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
VIVID VVD GPW Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
WDX WDX GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I kwartał 2016 roku.
Allianz ALV.DE Euronext Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
Alstom ALO.FR Euronext przed sesją Publikacja raportu za rok obrotowy 2015/2016.
E.ON EON.DE Euronext przed sesją Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.
Vivendi VIV.FR Euronext Publikacja raportu za I kwartał 2016 roku.