Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

środa 20 września 2023

ARTIFEX ART GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
CLNPHARMA CLN GPW Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.
ELEKTROTI ELT GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
FOREVEREN FOR NC Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,10 zł na akcję.
GOVENA GOV NC Wznowienie obrotu akcjami spółki po procesie scalenia.
MCI MCI GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
MERCOR MCR GPW Wypłata dywidendy 1,51 zł na akcję.
MLSYSTEM MLS GPW Publikacja jednostkowego oraz skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
OLYMP OLY NC Dzień ustalenia prawa poboru akcji serii F.
SATIS STS GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
SNTVERSE SVE GPW Publikacja raportu za I półrocze 2023 roku.
TIM TIM GPW Publikacja rozszerzonego skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
ULMA ULM GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
VOTUM VOT GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 2,50 zł na akcję.
VRG VRG GPW Dzień ustalenia prawa do dywidendy 0,20 zł na akcję.
WOODPCKR WPR NC NWZA ws. ubiegania się przez spółkę o dopuszczenie i wprowadzenie akcji na GPW, stosowania przez spółkę MSR oraz MSSF, przyjęcia „Polityki wynagrodzeń członków Zarządu i Rady Nadzorczej Woodpecker.co S.A.”, wyboru przewodniczącego oraz wiceprzewodniczącego RN i zmiany statutu.
XTPL XTP GPW Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze 2023 roku.
FedEx FDX.US NYSE po sesji Publikacja raportu za I kwartał roku obrotowego 2023/2024.