Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

wtorek 6 października 2020

7LEVELS 7LV NC Rozpoczęcie przyjmowania zapisów i wpłat na akcje serii D.
CIGAMES CIG GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 21.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I.
DEVELIA DVL GPW NWZA ws. uzupełnienia składu RN, ustalenia liczby członków RN w przypadku nieuzupełnienia składu RN, zmian w statucie oraz zmian w Regulaminie Rady Nadzorczej.
IFIRMA IFI GPW NWZA ws. ustalenia liczby członków RN, zmiany wynagrodzenia członków RN, zmian statutu, zmian Regulaminu Walnego Zgromadzenia, zmian Regulaminu Rady Nadzorczej.
INVENTION INM NC ZWZA ws. m.in. pokrycia straty za rok 2019.
KETY KTY GPW Wypłata I raty dywidendy w wysokości 11 zł na akcję.
MCI MCI GPW NWZA ws. upoważnienia spółki do nabycia akcji własnych i użycia kapitału zapasowego.
MSM MSM NC Wypłata dywidendy 0,17 zł na akcję.
ONICO ONC NC Publikacja raportu za 2019 rok.
R22 R22 GPW Wypłata zaliczki na poczet dywidendy za rok obrotowy 2019/2020 w wysokości 0,28 zł na akcję.