Kalendarium giełdowe

Sortuj:
Spółka Ticker Rynek Czas Wydarzenie

czwartek 20 listopada 2014

ALFASTAR ALF NC NWZA ws. wyrażenia zgody na ubieganie się o wprowadzenie akcji spółki do obrotu oraz zmian w składzie RN.
FOREVEREN FOR NC NWZA ws. dopuszczenia akcji serii L do publicznego obrotu, wyrażenia zgody na dematerializację akcji, połączenia ze spółką MADMAN THEORY GAMES S.A. oraz zmiany statutu.
GLOBCITYHD GCH GPW Publikacja raportu za okres od 1 lipca 2014 do 19 listopada 2014.
GRODNO GRN GPW Wypłata dywidendy 0,08 zł na akcję.
LOTOS LTS GPW Początek przyjmowania zapisów podstawowych oraz dodatkowych na akcje serii D w wykonaniu prawa poboru. Pierwszy dzień notowań na GPW 129.873.362 praw poboru akcji zwykłych na okaziciela serii D.
MCI MCI GPW Wprowadzenie do obrotu na GPW 285.750 akcji zwykłych na okaziciela serii I.
MMCPL MMC NC NWZA ws. powołania członków RN.
PARTNER PRN NC NWZA ws. wyrażenia zgody na zbycie przedsiębiorstwa – wniesienia przedsiębiorstwa aportem do spółki zależnej, zbycia przedsiębiorstwa poprzez sprzedaż udziałów w spółce Partner Nieruchomości Komercyjne Sp. z o. o. oraz nabycia przez spółkę nieruchomości.
SILVANO SFG GPW Pierwszy dzień notowań bez dywidendy 0,20 euro na akcję.
SKARBIEC SKH GPW Po zakończeniu sesji spółka wejdzie w skład indeksów WIG oraz WIG-Poland.